LIÊN HỆ

Map here

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Số 194, đường 2/4, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

SĐT: 088 6561 000 - 0258 3829 077

Email: comhiennhi@gmail.com

Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm bởi bộ y tế cấp phép ngày xx/xx/xxxx, mã số: XXXXXX

GỞI THÔNG TIN ĐỂ NHẬN TƯ VẤN

 
 
Tư vấn ngay